NFA大米库存减少


<p>国家食品管理局(NFA)官员周二承认,政府补贴大米的缓冲库存只有两天,但马拉坎南宫表示没有理由感到恐慌,因为政府已经控制了局势</p><p>不要吝啬Marideth Cana倾向于她在奎松市Kamuning市场的大米商店,因为有关NFA大米库存的警告</p><p> NFA发言人Becky Olarte说,截至周一,只有65,200公吨的NFA大米,只能持续两天</p><p>该机构在任何给定时间都需要有15天的缓冲库存</p><p>奥拉特说,剩余的NFA大米将分布在贫瘠地区和岛屿省份</p><p> “Ibig sabihin nito kung NFA lang magpapakain sa buong Pilipinas na hindi naman po ito nangyayari,sapat pa naman ito dun sa nakalaan na pangangailangan ng mga calamity victim kung meron mangyari na calamity kung saang bahagi ng bansa,”她说</p><p>奥拉特表示,除非机构间委员会批准进口25万公吨主粮的要求,否则他们无法解决短缺问题</p><p> “Pasensiya po,talagang walang magagawa ang NFA</p><p> Gustuhin男子命名为ipagpatuloy ang pagbebenta ng mababang presyo ng bigas e paubos na po ang stock,“Olarte说</p><p> “早在去年11月nagpasok na po ng ng ang NFA sa NFA Council</p><p> Binigyan naman ito ng standby authority nung December pero hanggang sa ngayon hindi pa po inaaprubahan na isagawa,“她补充道</p><p>内阁秘书Leoncio Evasco Jr.担任NFA理事会主席,其成员包括Bangil Sentral ng Pilipinas州长Nestor Espenilla Jr.,财政部长Carlos Domin Guez 3rd和贸易部长Ramon Lopez</p><p>她说,监管机构今天将与零售商会面,以阻止NFA大米短缺导致商品大米价格上涨</p><p>受控制的Malacañang周二保证稻米情况“受到控制</p><p>”宫殿发言人Harry Evasco保证政府有足够的备用稻米库存</p><p> “我刚刚与内阁部长埃瓦斯科谈过......他说(稻米)情况真的得到了控制,”罗克告诉记者</p><p> “有250,000公吨大米的备用订单</p><p>当然,我们不会让我们的库存耗尽,“他补充道</p><p>参议员Nancy Binay周日警告稻米短缺,并要求NFA理事会解决价格低廉的稻米供应减少问题</p><p>周一,罗克说总统罗德里戈·杜特尔特采用了“外交解决方案”来解决大米问题</p><p> “我没有被授权透露总统的所作所为</p><p>但总统已采取外交举措来解决这个问题</p><p>但是没有权威,我还不能宣布,
  • 首页
  • 游艇租赁
  • 电话
  • 关于我们